Pianeti
UN POSTO NEL MONDO

Ti ho trovato. Ho i tuoi boschi e chilometri di sentieri fra prati e colline. Sei la mia casa. Lo sarai sempre. Ho un tetto di cielo e un pavimento d’erba. Ho imparato a conoscerti. Qui ho cominciato il mio lavoro e cresciuto la mia famiglia. A volte sarei andata via, come il vento tra gli alberi. Voglio ancora andare via, ma per parlare agli altri di te. Verranno a scoprire sentieri e colline. Il cibo nuovo e le gite a cavallo. A ogni arrivo ci troveranno, migliori di prima.

Elona, Agriturismo Ferma Grand Albanik, Ballaban

Të gjeta. Gjeta pyjet dhe shtigjet me kilometra të gjata mes lëndinave dhe kodrave. Je shtëpia ime. E do të jesh gjithmonë. Tavani im është qielli dhe dyshemeja, bari. Kam mësuar të të njoh. Këtu kam filluar të punoj dhe të mbaj familjen time.  Nganjëherë kam dashur të iki si era mes pemëve. Përsëri dua të iki, por tani për t’u folur të tjerëve për ty. Ata do të vijnë të shohin shtigjet dhe kodrinat. Ushqimet e panjohura dhe shëtitjet me kalë. Sa herë të vijnë do të gjejnë më begati se përpara.

Elona, Agriturizëm Ferma Grand Albanik, Ballaban

Ernesto Spinelli Autore e responsabile comunicazione

Lorenzo Pesce Fotografo

Anima Pictures Casa di produzione

Luljeta Shtino Traduzione Albanese

Next Project
Pianeti
QUANDO TU SARAI QUI