Pianeti
IO SONO IL FIUME

Sono vita che nasce dal disgelo. Sorgenti d’acqua che il sole disperde fra sassi e arbusti. Le cascate improvvise dalle pareti di roccia mi rendono ciò che sono: fiume unico e sempre nuovo. Adatto il mio corso alle sponde della Valle di Kelmend. In grandi vasche d’acqua, costruite nel tempo sul greto, un ragazzo e la sua famiglia allevano trote e conservano la mia natura. Io sono sviluppo. Il loro futuro è parte della mia bellezza. 

Armando, Allevamento di trote, Malësi e Madhe

Jam jeta që lind nga shkrirja. Burime uji që dielli shpërndan mes gurëve e shkurreve. Ujëvarat befasuese që rrjedhin shkëmbinjve më bëjnë ky që jam: lumë unik dhe gjithnjë i ri. Rrjedha ime ndjek Luginën e Kelmendit. Në vaskat e mëdha me ujë, të ndërtuara mbi zallishtë, një fëmijë dhe familja e tij rrisin troftën dhe ruajnë natyrën time. Unë jam zhvillim. E ardhmja e tyre është pjesë e bukurisë sime.

Armando, Mbarështim trofte, Malësia e Madhe

Ernesto Spinelli Autore e responsabile comunicazione

Lorenzo Pesce Fotografo

Anima Pictures Casa di produzione

Luljeta Shtino Traduzione Albanese

Next Project
Pianeti
UN POSTO NEL MONDO