Pianeti
IL CIELO IN PIÙ

È continuo l’azzurro sulle nostre montagne. In un tempo che sembra immobile, c’è sempre qualcosa da fare. Nuovi ospiti si siedono ai tavoli sulla terrazza e in sala dietro le vetrate. Passa il fiume ed è lo stesso stupore. I prodotti arrivano la mattina da agricoltori, allevatori e pescatori della zona. È una comunità aperta della quale fa parte anche chi arriva per la prima volta, anche chi prima non c’era. Penso di sapere cosa provano quando sono qui. Se chiudono gli occhi, trovano sempre l’azzurro.

Alvi, Ristorante Alvi, Petran

Mbi malet tona ka gjithmonë kaltërsi. Koha duket sikur ka ndalur dhe puna nuk rresht. Ka gjithnjë mysafirë të rinj që ulen te tavolinat e verandës dhe të sallës. Lumi vazhdon të mahnitë me bukurinë e tij. Prodhimet arrijnë në mëngjes nga fermerët dhe peshkatarët e zonës. Është një bashkësi e hapur, mund të futet edhe dikush që vjen për herë të parë, edhe kush nuk ka qenë ndonjëherë. Besoj se e kuptoj se çfarë ndjejnë kur vijnë këtu. Sa herë që mbyllin sytë, shohin gjithmonë kaltërsi.

Alvi, Restorant Alvi, Petran

Ernesto Spinelli Autore e responsabile comunicazione

Lorenzo Pesce Fotografo

Anima Pictures Casa di produzione

Luljeta Shtino Traduzione Albanese

Next Project
Pianeti
NEL NOME DEL FIGLIO