SEASONS

Seasons is an advertising campaign conceived and produced in 2021 by the Italian Agency for Development Cooperation. It promotes the Albanian Protected Areas, supported by Italy since their recent creation, and experiential, responsible and sustainable tourism.

Stinët është një fushatë komunikimi e prodhuar në vitin 2021 nga Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim. Fushata promovon Zonat e Mbrojtura Shqiptare, të mbështetura nga Italia që nga krijimi i tyre i fundit, dhe turizmin eksperimental, të përgjegjshëm dhe të qëndrueshëm.

Ernesto Spinelli Communication management and Copywriting
Marco Biondi Photographer
Laura Taddeo Art Director
Riccardo Magno Executive Producer
Allucinazione Production Company – Italy
Anima Pictures Production Company – Albania