Planets
WOMAN'S WORD

I swore. No promises. An unlimited Nature surrounds us. I can’t stand watching. Bees around my hands let me collect honey. Clods of earth are raised and fertilized. Grapes and pomegranades have to be harvested. Nature constantly asks us questions and waits. I’ll answer silently, with my work. I’d like to stop beside you. You are all the certainty I need. We’ll look around us. In what the Nature will give us back, we’ll find our tomorrow.

Flora, Apiary and Guesthouse Sali, Gostivisht

Jam betuar. Nuk bëj më premtime. Rrethohemi nga një natyrë pa kufij. Nuk mund të rri vetëm duke e kundruar. Bletët rreth meje më lejojnë ta mbledh mjaltin. Plisat e arave duhen punuar dhe plehëruar. Rrushi dhe shegët duhen vjelë. Natyra na bën pyetje të vazhdueshme dhe pret. Do të përgjigjem në heshtje, me punë. Të dua përkrah meje. Je gjithë siguria për të cilën kam nevojë. Do të hedhim vështrimin përreth dhe do ta shohim të ardhmen tonë në frytet e natyrës.

Flora, Mjaltë dhe shtëpi pushimi Sali, Gostivisht

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce  Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
WATER WORDS