Planets
WEAVING OF TIME

Long time I looked at your hands. Mornings and afternoons passed like needle in the textile. Ticking days have gone under your fingers. The lamp on the sewing machine was a spotlight on your traditional costumes. With my eyes closed I imagined our folk dances. Life can tear you like a torn dress. You taught me to mend and now you can see what binds me to you. Look the shelves of our shop, the arms of  brides, school children and theater dancers. The thread that unites us has no ends. You were with me. You are here. In your silence I’ve found my future.

Zhaneta, Craft Clothing, Elbasan

I kam vështruar gjatë duart e tua. Mëngjeseve dhe pasditeve që ndërthuren me njëri-tjetrin si gjilpëra me pëlhurën. Nën gishtërinjtë e tu rrjedhin ditë të tëra pëlhure. Drita mbi makinën qepëse ishte si reflektor mbi kostumet popullore. Ishin ende të papërfunduara dhe me sytë e mbyllur imagjinoja festat dhe vallet tradicionale. Nganjëherë jeta tregohet shumë e ashpër me ne. Ti më ke mësuar gjithnjë si të rimëkëmbem. Lidhja ime me ty duket te raftet e dyqanit tonë, te krahët e nuseve që do të vijnë, te fëmijët e shkollave dhe te balerinët e teatrit. Është filli që më lidh me ty. Ishe me mua. Je këtu. E në heshtjen tënde kam gjetur të ardhmen time.

Zhaneta, Veshje artizanale, Elbasan

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
AS YOU ARE