Planets
THE VOICE ON THE HILL

I was born among pastures and cultivated fields. I joined my brothers and my community. We share the same voice. Our work is silent. You can hear the running flocks and the call of the shepherds, grapes and grass swinging in the wind. Many joined the Consortium. We grew up like the Vjosa rapids in spring. I’ve renewed my diary. There’s a new terrace for tourists and families. Milk simmers in the aluminium tanks. It brings the voice of the hill.

Altin, Meshini Dairy, Këlcyrë

Kam lindur mes kullotave dhe arave të mbjella. Punoj së bashku me vëllezërit e mi dhe gjithë bashkësinë. Kemi të njëjtin zë. Në heshtjen e punës sonë është zhurma e kopeve që rendin, thirrjet e barinjve, rrushi i shtypur dhe bari i lëkundur nga era. Tani në Konsorcium jemi të shumtë në numër. Si prurjet e Vjosës në pranverë. Para pak kohësh e rinovova baxhon time. Kam dhe një tarracë të re për të pritur turistët. Qumështi tani zien në enë të reja prej alumini. Tingulli që lëshon më ngjan me zërat tanë në kodër.

Altini, Baxhoja “Meshini”, Këlcyrë

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
BEFORE TOMORROW