Planets
THE MILK BROTHERS

We grew up together. The same mother fed us. Our father brought us the milk from the pastures of the valley. Milk is our work. In its pure white there are all the colors of our homeland. Watch the women’s hands at work. They are hands of the same mother. Our blood could be not the same, you’d always be the one I’ll share my future with.

Gjovalin and Gjon, Dairy Veliçik, Malësi e Madhe

Jemi rritur bashkë. Jemi ushqyer me qumështin e një nëne. Me qumështin që babai ynë merr nga kullotat e maleve. Me qumështin me të cilin punojmë. Në bardhësinë e tij si bora shihen ngjyrat e së ardhmes sonë. Shiko duart e grave që punojnë me ne. Janë duart e një nëne. Edhe sikur të kishe gjak tjetër, edhe sikur të ishim larg, ti do të jesh gjithmonë njeriu me të cilin do të ndërtoj të ardhmen time.

Gjovalin dhe Gjon, Djath Veliçik, Malësi e Madhe

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
SKY MORE