Baxho “Kano”, Këlcyrë
Sokol Kano

Next Project
Kantina “Bualioti”, Përmet
Ardian Totoni