Planets
SKY MORE

Azure all along the mountains. Time is still and there’s always something to do. New guests seat at the tables on the terrace and in the room beside the windows. The river flows and it’s always the same amazement. Local farmers, breeders and fishermen hand their products. It’s an open community. First time travelers become part of it. I know what they feel. Under the eyes closed, they can see the azure.

Alvi, Restaurant Alvi, Petran

Mbi malet tona ka gjithmonë kaltërsi. Koha duket sikur ka ndalur dhe puna nuk rresht. Ka gjithnjë mysafirë të rinj që ulen te tavolinat e verandës dhe të sallës. Lumi vazhdon të mahnitë me bukurinë e tij. Prodhimet arrijnë në mëngjes nga fermerët dhe peshkatarët e zonës. Është një bashkësi e hapur, mund të futet edhe dikush që vjen për herë të parë, edhe kush nuk ka qenë ndonjëherë. Besoj se e kuptoj se çfarë ndjejnë kur vijnë këtu. Sa herë që mbyllin sytë, shohin gjithmonë kaltërsi.

Alvi, Restorant Alvi, Petran

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
IN THE NAME OF THE SON