Hotel “Ramis”, Përmet
Ramis Shahini

Next Project
Baxho, Malësi e Madhe
Prekë Gjeloshaj