Baxho “Djathi Veliçik”, Malësi e Madhe (Hot)
Prel Hasanaj

Next Project
Baxho “Ndoni”, Këlcyrë
Petro Ndoni