Baxho, Malësi e Madhe
Prekë Gjeloshaj

Next Project
Baxho “Meshini”, Këlcyrë
Altin Meshini