Planets
NOBODY'S NATURE

Harvest is here. Sown by none. Son of a nature greater then us. Easy to see. So close it touches my house. With its thorns it scratches your thumbs. Thorns don’t hurt. They’ll turn sweet in my house. Now many push for my pies. More arms work in my kitchen. I looked around me. I’ve found a story and a job to share. My prayer was answered by nobody’s nature.

Eftali, Gliko Almeg, Përmet

Të vjelat janë këtu. Nuk janë mbjellë nga askush. Fryte të një natyre më të madhe se ne. Më mjafton ta njoh. Është aq pranë sa prek shtëpinë time. Të shpon duart me gjembat e saj. Të bën pis gishtërinjtë. Por gjembat nuk shkaktojnë dhimbje. Kthehen në ëmbëlsira. Shumëkush ua njeh shijen. Në kuzhinën time punojnë gjithnjë e më shumë njerëz. Hodha vështrimin rreth e qark dhe vendosa ta ndaj me të gjithë historinë e punës sime. Mëma natyrë i dëgjoi lutjet e mia dhe më dhuroi frytet e saj.

Eftali, Gliko Almeg, Përmet

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation