Planets
NO WALLS

We are running hearts. We want to live and to know everything around us. Our land is an infinite. We are part of it. We’ll descend the Vjosa and the paths among clearings and cultivated fields of Përmet. We’ll walk up the canyons on the mapped trails of Bredhi i Hotovës. We have everything we need and pure air in the lungs. In this house with no doors and windows, we have space and time for them who’ll come. We’ll live it everyday. It’ll stay an infinite. We’ll stop, lying on the grass, to catch the breath.

Vjosa Explorer Team, Përmet

Zemrat tona rrahin gjithnjë shpejt. Kemi dëshirën për të jetuar e për të njohur gjithçka që na rrethon. Kjo tokë është shumë më e madhe se ne. Jemi pjesë e saj. Do të zbresim në ujin e Vjosës dhe në shtigjet e ngushta mes livadheve dhe arave të mbjella të Përmetit. Do t’i ngjitemi kanionit dhe brigjeve të shënuara të Bredhit të Hotovës. Mushkëritë na mbushen me ajër të pastër. Në këtë shtëpi pa dyer e dritare, kemi gjithnjë vend dhe kohë për ata që duan të vijnë. Do të jetojmë këtu përditë e kjo tokë do të mbetet më e madhe se ne. Do të ndalojmë për t’u çlodhur, të shtrirë mbi barin e gjelbër.

Të rinjtë e Vjosa Explorer, Përmet.

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
THE MILK BROTHERS