Planets
NATURE'S WILL

I won’t count to ten. I won’t stand watching. I’ll live your beauty. I know what’s right and I’m not afraid of working hard. I’ll share my land and my love for her. I’ll find it in the travelers eyes. I’ll recognize it on my father’s face and in my neighbors words. I’ll reap it with your fruits. I’ll offer them to those who’ll come. I won’t go away. I’ll stay. For you.

Florinda, Guesthouse Peraj, Vermosh

Nuk do të pres. Nuk do të rri si spektator. Dua ta jetoj bukurinë tënde. E di se ç’duhet të bëj dhe nuk i trembem punës. Dua t’u tregoj të gjithëve për tokën time, për dashurinë që kam për të. Dua ta shoh në sytë e udhëtarëve. Dua ta shoh në fytyrën e babait tim dhe në fjalët e njerëzve të dashur. Do ta mbledh me frytet e tua, Mëma Natyrë, fryte që do t’ua jap atyre që do të vijnë. Nuk do të iki. Do të rri këtu. Për ty.

Florinda, Shtëpi pushimi Peraj, Vermosh

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce  Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
WOMAN'S WORD