Kompleksi “Aroma”, Kutal
Lefter Sana

Next Project
Hotel “Ramis”, Përmet
Ramis Shahini