Planets
I'M THE RIVER

I’m life that comes from the thaw. Sources of water the sun scatters among rocks and shrubs. The sudden waterfalls make me what I am: old and new river. I adapted my flow to the shores of the Kelmend Valley. In large pools of water, built over time by the riverbed, a boy and his family breed trouts and preserve my nature. I am development. Their future belongs to my beauty. 

Armand, Trout Farm, Malësi e Madhe

Jam jeta që lind nga shkrirja. Burime uji që dielli shpërndan mes gurëve e shkurreve. Ujëvarat befasuese që rrjedhin shkëmbinjve më bëjnë ky që jam: lumë unik dhe gjithnjë i ri. Rrjedha ime ndjek Luginën e Kelmendit. Në vaskat e mëdha me ujë, të ndërtuara mbi zallishtë, një fëmijë dhe familja e tij rrisin troftën dhe ruajnë natyrën time. Unë jam zhvillim. E ardhmja e tyre është pjesë e bukurisë sime.

Armando, Mbarështim trofte, Malësia e Madhe

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
A PLACE IN THE WORLD