Planets
BEFORE TOMORROW

I’ll listen to you. I won’t delay. Don’t know what we’ll do. Talk to me. Don’t know anything but your words. They’ll be the start. Stones to rebuild. We’ll make them a certainty. We’ll be together. Everybody we’ll see us. We’ll share road, dreams and work. We’ll do it heads up. With no time for those who have no time to listen.

Arta, Local Development Agent, Shkodër

Do të flasim tani. Nuk do ta shtyj për nesër. Nuk e di se ç’do të bëjmë. Fol me mua. Nuk di gjë tjetër veç fjalëve të tua. Do t’i dëgjoj që ato të shndrrohen në diçka të sigurtë. Në ide për të filluar. Në gurë themeli. Do të jemi bashkë. Dhe të gjithë do ta shohin. Rruga jonë do të jetë e përbashkët, sikurse dhe ëndrrat dhe realiteti i ri që do dimë të ndërtojmë. E do të jemi kryelartë. Si djem Shkodre. Pa pritur për ata që s’kanë kohë të na dëgjojnë.

Arta, Agjente e Zhvillimit Lokal, Shkodër

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
NO WALLS