Planets
AS YOU ARE

In a corner of life, I gathered all of us. Our stonewalls and the morning lights. Visits of tourists and our waits. The door has always been open. Now we offer a reason to enter. They will see us the way we are. There will be nothing but the fruits of our land and the work of our hands. The old city is our wealth and our future. I’m like you. Together we’ll grow, staying the same.

Manjola, E-dua Shop, Gjirokastër

Në një çast të jetës mblodha bashkë gjithë gjërat që na përkasin: muret prej guri, dritën e mëngjeseve, vizitat e turistëve dhe pritjet tona. Dera jonë ka qenë gjithnjë e hapur. Tani kemi dhe arsye për t’i ftuar të hyjnë brenda. Do të na shohin ashtu siç jemi. Nuk do të ketë asgjë tjetër veç fryteve të tokës sonë dhe punës së duarve tona. Qyteti i vjetër është pasuria jonë, e ardhmja jonë. Jam si ty. Së bashku do të ecim përpara, të pandryshuar.

Manjola, Dyqani E-dua, Gjirokastër

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
NATURE'S WILL