Kantina “Bualioti”, Përmet
Ardian Totoni

Next Project
Gliko “Jarazi”, Përmet
Adelina Jarazi