Planets
ANOTHER REASON

The rooms you live. The road you walk. Woods and mountains around you. What is near may seem distant. You can feel stranger in your country and decide to leave. Remain was a long journey, in which I rediscovered my land. I worked on what was mine. That’s the reason I decided to stay. Many today leave from other countries to visit my hometown. My work reveals secret and traditions of my land to travelers. When they leave, everything seems less distant.

Drita, Local Development Agent, Tamarë

Mund të të duket larg diçka që në në fakt është afër. Dhomat ku jeton. Rruga mbi të cilën ecën. Pyjet dhe malet përreth. Mund të ndjehesh i huaj në tokën tënde dhe të vendosësh të ikësh.  Për mua qëndrimi ka qenë një udhëtim i gjatë. Zbulova përsëri dhomat e mia, rrugën time dhe malet e mia. Punova për atë që ishte imja. Prandaj vendosa të qëndroj. Sot shumë njerëz nisen nga vendet e tyre për të ardhur mysafirë në shtëpinë time.  Puna ime u tregon udhëtarëve sekretet dhe traditat e tokës sime. Kur largohen, gjithçka duket më e afërt.

Drita , Agjent i zhvillimit lokal, Tamarë

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
WEAVING OF TIME