Baxho “Meshini”, Këlcyrë
Altin Meshini

Next Project
Apiario “Kastrati”, Bajzë
Landi Skaqaj