Planets
A PLACE IN THE WORLD

I’ve found you. I got your woods and miles of paths between meadows and hills. You are home. You’ll always be. I have a sky roof and a grass floor. Now I know you. Here I started my job and raised my family. Sometimes I would have gone away, like the wind in the trees. I still want to go away, but to talk to others about you. They will come to discover paths and hills. New food and horseback riding. At each arrival they will find us, better than before.

Elona, Farmhouse Ferma Grand Albanik, Ballaban

Të gjeta. Gjeta pyjet dhe shtigjet me kilometra të gjata mes lëndinave dhe kodrave. Je shtëpia ime. E do të jesh gjithmonë. Tavani im është qielli dhe dyshemeja, bari. Kam mësuar të të njoh. Këtu kam filluar të punoj dhe të mbaj familjen time.  Nganjëherë kam dashur të iki si era mes pemëve. Përsëri dua të iki, por tani për t’u folur të tjerëve për ty. Ata do të vijnë të shohin shtigjet dhe kodrinat. Ushqimet e panjohura dhe shëtitjet me kalë. Sa herë të vijnë do të gjejnë më begati se përpara.

Elona, Agriturizëm Ferma Grand Albanik, Ballaban

Ernesto Spinelli Copywriting and Communication management

Lorenzo Pesce Photographer

Anima Pictures Production Company

Luljeta Shtino Albanian Translation

Next Project
Planets
WHEN YOU'LL BE HERE